Kawsaypacha School

opgericht ter verruiming van het menselijk bewustzijn..

Kawsaypacha School

Wat is de School KawsayPacha?

 

Het woord KawsayPacha bestaat uit twee woorden uit het Quechua, een taal van de Andes. KAWSAY betekent bestaan en PACHA betekent tijd en ruimte.

Dit virtuele instituut werd opgericht door Nicolas Pauccar Calcina met als doel de mondelinge traditie van de Kosmologie van de Andes zoals zij leeft in het Q’erovolk te interpreteren, te ontwikkelen en in praktijk te brengen in het dagelijks leven.

 

 

Wat is de Kosmologie van de Andes?

 

De volkeren van de Andes hebben altijd geleefd in intense verbondenheid met de natuur en met een diep besef van de Krachten die de werkelijkheid scheppen.

Zoals ook elders op de wereld werd de esoterische kennis en wijsheid voorbehouden aan een elite of beperkt tot “folklore”.

De meesters van de orale traditie van de Andes beoefenden deze kennis al meer dan 3000 jaar en zij zijn haar blijven overdragen van vader op zoon of van leraar naar leerling.

De School KAWSAYPACHA biedt gelegenheid om deze leringen te leren kennen zodat ieder de rol op zich kan nemen zelf zijn/haar eigen meester te zijn.

 

De Kosmologie van de Andes steunt op 7 Codes die opklimmende staten van bewustzijn aangeven en toegang geven tot het beheersen van tijd en ruimte. Zo kan de mens leren naar eigen opvatting het universum waarin hij leeft te creëren.

Dit gebeurt via een intensief inwijdingsproces dat in het Quechua “Q’apaq Ñan” wordt genoemd.

 

 

Wat is de Q’apaq Ñan?

 

Vanaf onze conceptie tot aan onze fysieke dood geven we vorm aan ons biologisch leven op de planeet Aarde en we doen dat binnen het proces van evolutie van het menselijk bewustzijn.

De Q’apaq Ñan is een pad dat ons leert om onze biologie en onze spiritualiteit met elkaar in evenwicht te brengen.

Verdichte emotionele toestanden kunnen worden getransformeerd naar lichtere. Vanuit onze basale bewustzijnsstaat kunnen we op een veilige manier opklimmen naar hogere staten van bewustzijn waar het onmogelijke mogelijk kan zijn en waar het onlogische logisch wordt.  

Dit pad stelt ons in staat om onze eigen tijd en eigen ruimte te beheersen en zo onze eigen wereld te scheppen naar eigen opvatting.

Dit inwijdingspad leidt ons van divergentie naar convergentie. We leren reizen langs de verschillende priesterlijke graden van de mens waar we kunnen gaan begrijpen dat het lichaam de container van het goddelijke kan zijn.

 

Wie is Nicolas Pauccar Calcina?

 

Hoewel hij was verkozen binnen het Q’erovolk om zijn vader op te volgen als priester/sjamaan verliet Nicolas op 12-jarige leeftijd zijn dorp op zoek naar ruimere horizonten. Hij ging leven in de “moderne” wereld, leerde Spaans spreken, lezen en schrijven en begon te beseffen hoe belangrijk de oeroude wijsheid is voor de evolutie van de mensheid en voor het voortbestaan van het leven op aarde. Hij onderzocht diepgaand zijn eigen cultuur en de Westerse en werd een brug tussen de voorouderlijke wijsheid van de Andes en de hedendaagse cultuur.

Voortdurend deelt hij ook zijn kennis en ervaring met de grote wijzen van de wereld, wetenschappers, channelers, priesters.

 

Tijdens zijn videolessen geeft Nicolas in eenvoudige taal toegang tot de leer en de praktijk van

de 7 Andes Codes, De Q’apaq Ñan, het beheer van Misa’s en Chumpis, energetische technieken zoals: Saminchakuy, Kallpanchakuy, Huchamihuy, Sayhuanchakuy en het beheer van meer dan 150 rituelen en symbolische werelden.

 

 

Wat is het doel van de lessen?

 

Verandering zonder richting is permanente chaos. In de lessen wordt richting gegeven aan het magische waardoor je emoties leert transformeren en je bewustzijn verheft naar datgene waar je ten diepste naar streeft.

De scholing door Nicolas is erop gericht je eigen leermeester te worden zodat je, onafhankelijk van wie of wat dan ook, over de tools beschikt om je materiele en je spirituele werkelijkheid met elkaar in evenwicht te brengen en te houden.

Je krijgt een wijze van denken, voelen en doen aangeboden die een leven in soevereiniteit en vrijheid mogelijk maakt. Je leert je eigen werkelijkheid te scheppen door bio-chemicaliën in het lichaam te activeren en deactiveren, door emoties te zuiveren en door een heldere kijk te verwerven op wat echt en waar is.

 

Wat is de inhoud van de lessen?

 

  • Begeleiding en ondersteuning bij het spirituele zoeken en het begrijpen van de werkelijkheid.
  • Oefenen en ontwikkelen van de Q’apaq Ñan.
  • Interpretatie, ontwikkeling en praktiseren van de Kosmologie van de Andes en andere wereldbeelden.
  • Werken met de wereld van de ideeën en leren er definities en functies aan te geven.
  • Werken met symbolische werelden. Begrip en gebruik van symbolen en representaties gericht op groei in het dagelijks bestaan.
  • Werken met emotionele werelden. Inzicht in emotionele behoeften en eisen van onze biologie. Correctie daarvan door middel van sjamanistische technieken.
  • Werken aan een geïntegreerd en werkbaar bewustzijnssysteem voor de mens (S.I.C.O)
  • Het biologische lichaam begrijpen en het eigen vermogen tot genezing aanspreken.
  • Creëren van nieuwe projecten die een evenwichtig samenleven mogelijk maken tussen moeder Aarde en de mens alsook tussen het concept God en de mens.

 

Wat is de vorm van de lessen?

 

Spaanse taal:

Het leerplan loopt via modules die elk 9 maanden duren.

De lessen worden in het Spaans gegeven door Nicolas Pauccar en vinden online plaats.

Er zijn per week twee lessen die elk ca. een uur duren.

Bij afwezigheid kan men de les later bekijken wanneer men maar wil.

 

Nederlandse taal:

Een module duurt 18 maanden. Eén les van Nicolas per week, ondertiteld in het Nederlands. 

Daarnaast is er begeleiding in het Nederlands door Marcela Astete, vertegenwoordigster van de School KawsayPacha Nederland. Zij helpt bij het verdiepen van het lesmateriaal en bij het individueel vertalen van de leringen naar het dagelijks leven.

Er zijn twee mogelijkheden:

– Virtuele begeleiding, 1 maal per week, ca. 1 uur. Later ook nog te bekijken.

– Samenkomst te Hilversum, 1 maal per veertien dagen, ca. 3 uur.

 

KawsayPacha komt van twee woorden runasimi (Quechua taal) “KAWSAY” wat bestaan ​​betekent en “PACHA” wat tijd/ruimte betekent.
KawsayPacha School is een instelling van orale traditie die is opgericht door Nicolás Pauccar Calcina voor de interpretatie, ontwikkeling en beoefening van het Andes-wereldbeeld en het wereldbeeld van de Q’ero-natie.
Op dezelfde manier is het een virtuele entiteit van contextualisering en toepassing van het wereldbeeld van de Andes in de hedendaagse cultuur. De eerste virtuele school voor mondelinge overdracht ter wereld zijn.
KawsayPacha School integreert de 7 Andes-codes en / of principes die ons toegang geven tot tijd / ruimte en onze eigen opvatting van het universum om ons heen creëren, waardoor we het proces van biologisch leven op planeet Aarde kunnen volgen vanaf het moment van conceptie tot onze fysieke dood, zonder het proces van evolutie van het bewustzijn van de mensheid uit het oog te verliezen.
KausayPacha School is opgericht door Nicolás Pauccar Calcina, de enige en de eerste priester van de Q’ero-natie die onze hedendaagse taal spreekt en de bewaarplaats is van de voorouderlijke wijsheid van de Andes (Inka). Hij faciliteert deze kennis in een eenvoudige taal, bovendien is het de enige die de Qhapaq Ñan, Andes-codes, missas-behandeling, energiebeheertechnieken (saminchacuy, kallpanchacuy, huchamicuy, sayhuanchacuy, chumpis-behandeling, behandeling van meer dan 150 rituelen en toegang tot symbolische en representatieve werelden waarvan Nicolás Pauccar Calcina deelt voortdurend met grote wijzen van de wereld, channelers, wetenschappers en/of priesters van de wereld van vandaag.

INITIATIEKE School

Elke verandering zonder richting is een permanente chaos. De KawsayPacha-school is de richting in de magie die je in staat stelt om je dichte emotionele toestanden om te zetten in verhoogde emotionele toestanden, terwijl het je tegelijkertijd in staat stelt om door je huidige bewustzijnsstaat te reizen en waarnaar je streeft, waarbij je de verschillende priesterlijke graden neemt die in de mens. Biologisch leven en de opvatting van onsterfelijkheid. De container en de inhoud ervan. Deze zijn nooit verenigd of ontwikkeld, het is nauwelijks een idee dat de missie van KawsayPacha School is om te ontwikkelen en te implementeren. Wetende dat de weg slechts een toegang is, een route die ons van een plaats "A" naar een plaats "B" brengt. gebaseerd op het pad het inwijdingspad dat ons brengt van een bewustzijnsstaat gebaseerd op een staat van hoger bewustzijn waar het onmogelijke mogelijk kan zijn, neemt het onlogische een logische vorm aan. Zo konden we begrijpen dat het lichaam de houder van het goddelijke kan zijn. Escuela kawsaypacha school is de enige inwijdingsschool die informatie deelt over de evolutionaire processen van de mens op planeet aarde en de planeet aarde in de kosmos, het is de enige school die zich toelegt op het begrijpen en begrijpen van het evolutieproces.

PACHA

RUNA
Go to Module
HAMPIQ
Go to Module

INKA MALQ’O

INKA

INTI

EXPERIENCE

Wijsheid en kennis zijn altijd verborgen gebleven en de Andes zijn geen uitzondering geweest, maar integendeel na het jaar 1532 na Christus. Het is een dagelijkse praktijk geweest om ondergedompeld te worden in elitarisme en costumbrismo, wat het onmogelijk maakte om te ontwikkelen en te oefenen binnen de kennis en inwijdingspraktijken van de Andes.
De leraren van de mondelinge traditie van de Andes oefenen al meer dan 3000 jaar deze kennis uit die mondeling is overgedragen en overgedragen van leraar op discipel of van vader op zoon.
Deze ervaring vandaag via de KawsayPacha School ligt binnen je bereik, zodat je de rol van je eigen leraar op je kunt nemen, waardoor je het biologische leven, de emotionele vraag, de omringende verbeelding en de behoefte aan het spirituele die de mens voor de natuur heeft, kunt begrijpen. en zo deelnemen aan de co-creatie van deze wereld.

FACILITY

KawsayPacha School is een procesbegeleider van levenservaringen voor evenwichtige of harmonieuze relaties. Biologisch: het biologische lichaam begrijpen en genezen.

In het emotionele: biologische emotionele eisen begrijpen en corrigeren door middel van sjamanistische technieken.

In het symbolische: toegang tot symbolische wereld en onderlinge relatie met symbolische werelden en representatie.

Idealiter: toegang tot en definitie van ideale werelden.

Tegenwoordig kunt u dit alles en meer ontwikkelen door middel van technologieën en in het comfort van uw huis, waardoor u de mogelijkheid krijgt om uw eigen tijd / ruimte te creëren en zo uw doelen te bereiken.

CONVENIENCE

Alle ontwikkeling moet convergeren naar het ideale idee waar vrijheid en soevereiniteit mogelijk zijn. Dat zijn onlosmakelijke doelen van elk wezen met zelfbewustzijn. Waar het mogelijk is om je realiteit te beheersen, biochemicaliën in je lichaam te activeren en deactiveren, je manier om emoties in je omgeving te voelen en je vermogen om de werkelijkheid waar te nemen. Een eigen realiteit krijgen.

ACCESS TO INFORMATION

KawsayPacha School heeft een breed platform met informatie over de kosmogonie en kosmovisie van de Andes die van toepassing is op het dagelijks leven, en tegelijkertijd is het het enige platform waarmee je kunt leven met de voorouderlijke cultuur die deelneemt aan hun rituelen en hun taal, sjamanistische kunst gesymboliseerd in hun textiel en in zijn gereedschappen en in de praktijken die zijn ontwikkeld in de Q’ero Nation.

LEERMODI

De modules hebben een looptijd van 9 maanden. Er zijn 2 wekelijkse lessen van elk 1 uur gegeven door Marcela Astete.

De lessen zijn via live internet.

Als je niet aanwezig kunt zijn, wordt de les opgenomen, zodat je deze kunt bekijken wanneer je maar wilt.

Investeringswaarde

De waarden worden gerapporteerd via WhatsApp

Betaalmethodes

X