Kawsaypacha


Célok és hatókör

Ez az a hely, ahol a beavatási tudatot fejlesztjük az élet megtapasztalására, a középpontban a lélek tapasztalata áll, amely az emberiség földi történetében bontakozik ki.

A KAWSAYPACHA tagjai szájhagyományon nevelkedett bölcsek, ők a szájhagyomány által képzettek és / vagy beavatottak, ahol a beavatáshoz szükséges tudást apáról fiúra, mesterről tanítványra hagyományozták át nemzedékeken keresztül. Ebben a közegben osztjuk meg a tudást, bölcsességet a tudat fejlődésének érdekében.

Az online tanfolyam 9 MODULBÓL áll, minden egyes modul 9 hónapig tart, a QHAPAQ ÑAN elnevezésű fényösvényhez tartozó andoki világlátás szerint felépített fejlődési lépcsőfokok szerint. 

CÉLOK

  • Kísérés, támogatás és segítségnyújtás a spirituális keresés útján és a jelen valóság megértésében
  • Szimbolikus és spirituális világok magyarázata, fejlesztése és gyakorlat általi kialakítása a biológiai testünk számára.
  • Az andoki és más világlátások és kozmogóniák magyarázata, kialakítása és gyakorlata
  • Érzelmi világok magyarázata és fejlesztése az érzelmi növekedés eléréséhez.
  • Az emberi lény operatív tudatának integrált rendszere (SICO a spanyol rövidítés alapján) magyarázata, fejlesztése és gyakorlása
  • Andoki kódok és elvek magyarázata és alkalmazása
  • Q’hapaq Ñan alkalmazása és fejlesztése
  • Olyan új projektek és kezdeményezések létrehozása, amelyek lehetővé teszik az ember és az Anyaföld közötti, valamint az ember és az Isteni idea közötti kiegyensúlyozott együttélést.

HATÓKÖR

Nemzetközi, soketnikumú és soknyelvű tanfolyamokat szervezünk, amely mindazoknak az embereknek szól, akik magukat a Pachamama részének tekintik.

X