A KawsayPacha Iskola

azért jött létre, hogy a felfogásunkat az eddig megtapasztaltakon túljuttassa.

KawsayPacha iskola

A KawsayPacha két runasimi (vagyis kecsua) szóból áll. A KAWSAY létezést jelent, míg a PACHA jelentése idő/tér.

A KawsayPacha Iskola szájhagyományra épülő intézmény, amelyet Nicolás Pauccar Calcina hozott létre az Andoki Világlátás (ún. kozmovízió) és a Q’ero Nemzet világlátásának magyarázatára, gyakorlására és alkalmazására.

Egyszersmind olyan virtuális szervezet is, amely az andoki világlátást a mai, kortárs világ kultúrájába ágyazva alkalmazza. Egyszersmind ez a világon az első, szájhagyományra épülő, virtuális működésű iskola.

A KawsayPacha Iskola magában foglalja a 7 andoki kódot és / vagy alapelvet, amelyek segítségével hozzáférhetünk a tér / idő dimenzióhoz és a minket körülvevő Világegyetemről kialakíthatjuk a saját elképzelésünket. Ez által a fogantatás pillanatától kezdve a fizikai testünk haláláig a Föld bolygón lezajló biológiai életünk folyamatát feldolgozzuk, nem veszítve szem elől az emberiség tudatának fejlődési folyamatát sem.

A KawsayPacha Iskolát Nicolás Pauccar Calcina alapította. Ő az első és egyetlen olyan pap a Q’ero nemzetségben, aki beszéli kortárs nyelvünket, egyben az andoki (inka) ősi tudás letéteményese is. Ezeket az ismereteket egyszerű megfogalmazásban adja át számunkra. Ezen felül ő az egyetlen, aki továbbadja a Qhapaq Ñan-ról, az andoki kódokról, a missa szertartásokról, az energiák kezelésének technikáiról (saminchacuy, kallpanchacuy, huchamicuy, sayhuanchacuy) szóló ismereteket, a chumpis használatát, több, mint 150 rituális szertartásba, valamint a szimbolikus (jelképes) és reprezentációra, leképezésre épülő világokba vezet be. Mindezen tudást Nicolás Pauccar Calcina a mai világ nagy bölcseivel, szellemi vezetőivel, tudósaival és / vagy papjaival állandó eszmecserében évek óta megosztja.

Beavatást adó iskola

Minden irány nélküli változás maga az állandó zűrzavar. A KawsayPacha iskola a mágikus felé mutató irányt szab meg, amely lehetővé teszi, hogy a sűrű érzelmi állapotokat emelkedett érzelmi állapotokká alakítsd át, egyszersmind lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi tudatállapotodból eljuss arra a tudatállapotra, amely felé törekszel, miközben az emberi létre szabott papi fokozatok rangsorát bejárod. Biológiai élet és a halhatatlanság fogalma. Tartály és tartalmazott. Ezt a két részt még soha nem egyesítették és nem ültették át a gyakorlatba. A KawsayPacha iskola elgondolása szerint küldetésének tekinti ezen terület fejlesztését és a gyakorlatba történő átültetését. Tudatában annak, hogy az út éppen csak a bejárat, hiszen az út annyit tesz, hogy “A” pontból a “B” -be elvisz. A beavatás útját vesszük alapul, amelyen a kiindulópont egy alap tudatállapot, amelyből egy magasabb szintű tudatállapotba vezet az út, ahol a lehetetlen lehetségessé válik, ahol a logikátlan logikus formát ölt. Így megérthetjük, hogy a test talán az isteni hordozója. A kawsaypacha iskola egyedüli beavatási iskolaként tájékoztatást nyújt az emberi lény fejlődési folyamatairól a Föld bolygón, valamint a bolygó folyamatairól a kozmoszban, ez az egyedüli iskola, amely ezen fejlődési folyamat megértésének, az erre való ráeszmélésnek szenteli magát.

PACHA

RUNA
Go to Module
HAMPIQ
Go to Module

INKA MALQ’O

INKA

INTI

TAPASZTALAT

A tudás és az ismeretek mindig rejtve voltak, az Andokban sem volt ez másként, sőt, az 1532. évet követően a mindennapi gyakorlat az elitizmusba és a megszokásokba süllyedt bele, ez ellehetetlenítette az andoki beavatások tudásában és gyakorlataiban való fejlődést.

Az andok mesterei már több mint 3000 éve gyakorolják ezt a szájhagyományon nyugvó bölcsességet, amelyet mesterről tanítványra, illetve apáról fiúra hagyományoztak át az idők során.

A KawsayPacha Iskola ezt a tapasztalatot teszi elérhetővé számodra, hogy általa a saját mestereddé válhass és megérthessed a biológiai létezés, az érzelmi követelések, a minket körbevevő képzeleti világ kérdéseit, valamint a magából az emberi létből fakadó spirituális szükségletet, hogy ily módon társteremtőként vehess részt a világ teremtésében.

KÖNNYEDSÉG

A KawsayPacha Iskola elősegíti a kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatokban kibontakozó élettapasztalatokat eredményező folyamatokat. A biológiai test szintjén: megértést ad a fizikai testhez és gyógyítja azt.

Az érzelmek szintjén: megértést ad a biológiai létezésből fakadó érzelmi követelésekre, valamint helyreállítja azokat a sámánizmus módszereit alkalmazva.

A szimbólumok szintjén: hozzáférést ad a szimbolikus világokhoz, a szimbolikus és reprezentációs világok közötti összefüggéseket feltárja.

Az ideák szintjén: hozzáférést ad az ideák világához és definiálja az ideális világokat.

Manapság a technikának köszönhetően lehetőséged van arra, hogy részt vegyél mind ebben, és egyéb területeken is, az otthonod kényelméből és megnyisd a lehetőségét annak, hogy a saját időd / tered megteremtsd, ezáltal elérd célkitűzéseidet.

KONVERGENS

Minden fejlődésnek az ideális idea felé kell mutatni, amelyben lehetővé válik a szabadság és a szuverenitás. Ezek a célok elválaszthatatlanok bármely tudattal rendelkező létezőtől. Itt válik lehetővé, hogy a valóságod menedzseld, hogy a testedben bizonyos biokémiai anyagok kiválasztását előidézd vagy másokét leállítsad, irányítás alá veheted, hogy a környezetedben milyen módon éled át az érzelmeket, valamint szabályozhatod magadban a valóság érzékelésének képességét. Így jutsz el a saját valóságodig.

HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ

A KawsayPacha Iskola platformján a hétköznapi életben is alkalmazható, bőséges információ áll rendelkezésedre az Andoki Világlátás és Kozmogónia területéről. Ez a platform egyben arra is egyedülálló lehetőséget biztosít számodra, hogy együtt élj ezzel az ősi kultúrával, részt vegyél a szertartásain és megmerítkezz a nyelvezetében, sámánművészetében, amelyet a Q’ero nemzetben kialakult gyakorlatoknál használt textíliák és eszközök magukban hordoznak.

TANÍTÁSI MÓDOK

Az oktatási modulok 9 hónapos időtartammal rendelkeznek. Heti két alkalommal, 60 perces órát tart Nicolás Pauccar Calcina.

Az órákon élőben lehet részt venni online.

Amennyiben nem tudsz részt venni valamelyik órán, akkor azt bármilyen későbbi időpontban felvételről megnézheted.

Investment Value

The values are reported via WhatsApp

Payment methods

X